พอตอันตรายไหม ภัยเงียบที่หลายคนยังไม่ทราบ

พอตอันตรายไหม

พอตอันตรายไหม ภัยเงียบที่หลายคนยังไม่ทราบ

พอตอันตรายไหม พอต หรือ บุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง มีความอันตรายต่อสุขภาพ แม้จะน้อยกว่าบุหรี่มวนจริง แต่ก็ไม่ได้ปลอดภัย 100% บุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นที่นิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนจริง แต่ความจริงแล้ว บุหรี่ไฟฟ้ายังมีอันตรายต่อสุขภาพหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น พอตใช้แล้วทิ้ง หรือ พอตแบบอื่นทั่วไป ก็มีอันตรายไม่แพ้กัน

สารเคมีอันตราย

บุหรี่ไฟฟ้าประกอบไปด้วยสารเคมีมากมาย สารเคมีเหล่านี้เมื่อถูกความร้อนจะกลายเป็นไอระเหยที่ผู้สูดดมเข้าไป ไอระเหยเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ หัวใจ สมอง และระบบอื่นๆ ของร่างกาย

สารเคมีที่พบในบุหรี่ไฟฟ้า

 • นิโคติน: สารเสพติดที่ทำให้เกิดการเสพติด ส่งผลต่อพัฒนาการของสมองในวัยรุ่น
 • โพรพิลีนไกลคอล: สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยาสีฟัน และน้ำยาล้างจาน อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
 • กลีเซอรีน: สารให้ความหวาน อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
 • สารแต่งกลิ่น: สารเคมีที่ใช้แต่งกลิ่นบุหรี่ไฟฟ้า บางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • โลหะหนัก: สารปนเปื้อนที่พบในบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิด อาจส่งผลต่อระบบประสาทและระบบอื่นๆ ของร่างกาย

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระบบทางเดินหายใจ

 • ไอ
 • หายใจลำบาก
 • เจ็บหน้าอก
 • หอบหืด
 • โรคปอดอักเสบ
 • โรคถุงลมโป่งพอง

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • เพิ่มความดันโลหิต
 • เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ
 • เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ
 • เพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง

อันตรายจากพอต:

1. สารนิโคติน:

 • นิโคตินเป็นสารเสพติดที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
 • ทำให้สมองเสพติด ส่งผลต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
 • เพิ่มความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ
 • เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
 • เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งตับอ่อน
 • ส่งผลต่อการพัฒนาสมองของวัยรุ่น
 • ส่งผลต่อความจำและการเรียนรู้
 • เพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร และส่งผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์

2. สารเคมี:

 • ไอระเหยจากพอตมีสารเคมีหลายชนิดที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ
 • สารเคมีบางชนิดอาจระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
 • สารเคมีบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อปอด
 • สารเคมีบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อ DNA
 • สารเคมีบางชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็ง

3. ผลต่อสมอง:

 • นิโคตินส่งผลต่อการพัฒนาสมองของวัยรุ่น
 • ส่งผลต่อความจำและการเรียนรู้
 • ส่งผลต่อความสนใจและสมาธิ
 • เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล

4. ผลต่อทารกในครรภ์:

 • นิโคตินสามารถผ่านรกไปยังทารกในครรภ์ได้
 • เพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร
 • เพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด
 • ทารกที่คลอดจากแม่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีน้ำหนักตัวน้อยกว่าทารกที่คลอดจากแม่ที่ไม่สูบ

5. อุบัติเหตุ:

 • แบตเตอรี่พอตอาจระเบิดได้
 • สารเคมีจากพอตอาจรั่วไหล

สรุป:

พอตมีอันตรายต่อสุขภาพ แม้จะน้อยกว่าบุหรี่มวนจริง แต่ก็ไม่ได้ปลอดภัย 100%

ทางเลือก:

 • เลิกสูบบุหรี่
 • ใช้ยาเลิกบุหรี่
 • ปรึกษาแพทย์

หมายเหตุ:

 • ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ได้เป็นการให้คำแนะนำทางการแพทย์
 • ควรปรึกษา
 • แหล่งข้อมูล

หากท่านกำลังหา : บุหรี่ไฟฟ้าไม่เกิน500

แหล่งข้อมูล